เครื่องปรับอากาศ > เซ็นทรัลแอร์

CFW-IVA

ยี่ห้อ : เซ็นทรัลแอร์

ชนิด : แบบแยกส่วนติดผนัง

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับที่อยู่อาศัย, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

CFW-IVG

ยี่ห้อ : เซ็นทรัลแอร์

ชนิด : แบบแยกส่วนติดผนัง

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับที่อยู่อาศัย, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

CFW-AFE

ยี่ห้อ : เซ็นทรัลแอร์

ชนิด : แบบแยกส่วนติดผนัง

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับที่อยู่อาศัย, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

CFW-IFE-1

ยี่ห้อ : เซ็นทรัลแอร์

ชนิด : แบบแยกส่วนติดผนัง

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับที่อยู่อาศัย, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

CFW-2IVA

ยี่ห้อ : เซ็นทรัลแอร์

ชนิด : แบบแยกส่วนติดผนัง

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับที่อยู่อาศัย, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

2AFE

ยี่ห้อ : เซ็นทรัลแอร์

ชนิด : แบบแยกส่วนติดผนัง

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับที่อยู่อาศัย, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

CFH-410EFN

ยี่ห้อ : เซ็นทรัลแอร์

ชนิด : แบบแยกส่วนตั้ง-แขวน

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับที่อยู่อาศัย, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

CFH-410IBW-1

ยี่ห้อ : เซ็นทรัลแอร์

ชนิด : แบบแยกส่วนตั้ง-แขวน

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับที่อยู่อาศัย, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

CFH-ES

ยี่ห้อ : เซ็นทรัลแอร์

ชนิด : แบบแยกส่วนตั้ง-แขวน

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับที่อยู่อาศัย, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

แสดง 1-9 จาก 20
เลือกหน้า 123Next