เครื่องปรับอากาศ > มิตซูบิตชิ

SL SERIES

ยี่ห้อ : มิตซูบิตชิ

ชนิด : แบบฝังฝ้าเพดาน เป่า 4 ทิศทาง

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับที่อยู่อาศัย, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

PEY SERIES

ยี่ห้อ : มิตซูบิตชิ

ชนิด : แบบแยกส่วนซ่อนในฝ้าเพดานต่อท่อลม

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับอาคาร, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

PE SERIES

ยี่ห้อ : มิตซูบิตชิ

ชนิด : แบบแยกส่วนซ่อนในฝ้าเพดาน

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับที่อยู่อาศัย, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

SE SERIES

ยี่ห้อ : มิตซูบิตชิ

ชนิด : แบบแยกส่วนซ่อนในฝ้าเพดาน

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับที่อยู่อาศัย, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

PSY-SERIES

ยี่ห้อ : มิตซูบิตชิ

ชนิด : แบบแยกส่วนตู้ตั้งพื้น

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับที่อยู่อาศัย, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

เครื่องปรับอากาศ อินเวอร์เตอร์ มัลติ สพริท ซิสเท็ม

ยี่ห้อ : มิตซูบิตชิ

ชนิด : Inverter Multi Split System

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับอาคาร, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

ระบบปรับอากาศ น้ำยาแปรผัน City Multi

ยี่ห้อ : มิตซูบิตชิ

ชนิด : ระบบปรับอากาศ น้ำยาแปรผัน City Multi

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับอาคาร, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

ม่านอากาศ

ยี่ห้อ : มิตซูบิตชิ

ชนิด : ม่านอากาศ

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับที่อยู่อาศัย, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

MODEL EX

ยี่ห้อ : มิตซูบิตชิ

ชนิด : พัดลมระบายอากาศ

รหัสรุ่น : ตามแคตตาล็อก

ขนาด : ตามแคตตาล็อก

ประเภทการใช้งาน : สำหรับที่อยู่อาศัย, สำนักงาน

Download Catalogue & Price

Download Manual

 

แสดง 1-9 จาก 22
เลือกหน้า 123Next