เกร็ดความรู้ > สาเหตุของแอร์น้ำหยดและวิธีแก้ไข

สาเหตุของแอร์น้ำหยดและวิธีแก้ไข

สาเหตุของแอร์น้ำหยดมีหลายอย่างครับ

1. ถาดน้ำทิ้งตัน ไม่สามารถระบายออกทางท่อน้ำทิ้งได้ ทำให้น้ำล้น !!!!
2. ท่อน้ำทิ้งตัน ไม่สามารถระบายน้ำที่ออกมาจากถาดน้ำได้ ทำให้น้ำล้น!!!
3. ถาดหลังของแอร์ตัน เป็นถาดน้ำทิ้งที่ติดตัวคอล์ยอยู่ข้างหลังแผงคีบแอร์ ทำให้น้ำหยดออกนอกตัวแอร์!!
4. แอร์เป็นน้ำแข็ง ทำ้ให้น้ำหยดอออกนอกบริเวณที่ควรหยดลง !!
5. ถาดน้ำทิ้งชำรุด
6. กรณีเดินท่อภายใน หุ้มท่อไม่ดี อาจเกิดไอน้ำจับตัวกันจนหยด


วิธีแก้ไข

ข้อ 1 ,2 สามารถแก้ไขเองได้โดยนำ "โบเวอร์"มาดูดน้ำออกจากท่อน้ำทิ้งบริเวณปลายท่อ
ข้อ 3 แก้ไขโดยการล้างแอร ์
ข้อ 4 อาจเกิดจากแอร์สกปรกมากระบายความเย็นออกมาไม่ทัน ลมไม่ออก จนทำให้เป็นน้ำแข็ง
ข้อ 4 อีกสาเหตุเกิดจากน้ำยาแอร์น้อย อาจเิกิดจากแอร์มีอาการรั่วซึมของน้ำยา
ข้อ 5 แก้ไข ซ่อม ถาดน้ำ
ข้อ 6 เรียกช่างมาหุ้มท่อใหม