เกร็ดความรู้ > การใช้ การบำรุงรักษา และการปรับปรุงระบบปรับอากาศ

การใช้ การบำรุงรักษา และการปรับปรุงระบบปรับอากาศ

การใช้ การบำรุงรักษา และการปรับปรุงระบบปรับอากาศ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน

1. ควรปรับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละบริเวณ

2. ควรเลือกใช้เทอร์โมสตัสที่คุณภาพดี และมีความแม่นยำสูง เพื่อควบคุมห้องให้สม่ำเสมอ

3. ตั้งเทอร์โมสตัสให้ควบคุมอุณหภูมิห้องตามสภาวะอากาศภายนอก ซึ่งขึ้นอยู่กับฤดูการ โดยทั่วไปควรตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 76-80 0F รวมทั้งปิดพัดลมระบายอากาศ สำหรับบริเวณปรับอากาศที่มีคนไม่หนาแน่นและไม่มีการสูบบุหรี่

4. ในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ถ้าบริเวณมีเครื่องปรับอากาศหลายชุด ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศพร้อมกันทั้งหมด ควรเปิดเครื่องปรับอากาศให้พอดีกับภาระการปรับอากาศในขณะนั้นๆ และควรปรับตั้งอุณหภูมิในแต่ละเครื่องไม่ไห้เท่ากัน เพื่อไม่ให้เครื่องปรับอากาศทำงานในเวลาเดียวกันหมด

5. อย่าเปิดประตู หน้าต่าง ทิ้งไว้ เนื่องจากจะทำให้อากาศร้อนจากภายนอกเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณปรับอากาศ

6. พื้นที่ปรับอากาศที่มีการใช้งานไม่พร้อมกัน ควรกั้นเป็นห้องเฉพาะส่วน7. หมั่นตรวจสอบรอยรั่วของระบบน้ำยา ซึ่งเมื่อเกิดการรั่วของน้ำยา จะทำให้ความสารถในการทำความเย็นของเครื่องลดลง

8. พื้นที่ปรับอากาศที่มีการใช้งานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ไม่ควรเปิดใช้เครื่องปรับอากาศ

9. เริ่มเดินเครื่องปรับอากาศให้ช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยคำนึงถึงสภาวะอากาศภายในห้องที่ต้องอยู่ในสภาวะเหมาะสม