เกร็ดความรู้ > ผลเสียของการเดินท่อน้ำยายาวเกินไป

ผลเสียของการเดินท่อน้ำยายาวเกินไป

ผลเสียของการเดินท่อน้ำยายาวเกินไปการเดินท่อน้ำยาแอร์ยาวมากไป จะทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักเพราะต้องใช้แรงขับน้ำยาแอร์
และเกิดการสูญเสียพลังงานระหว่างทางมากกว่าปกติ เพราะระยะห่างระหว่างคอยล์เย็นกับคอยล์ร้อนนั้นอยู่ไกลกัน
ซื่งถ้าคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักก็จะหมายถึงว่าจะต้องกินกระแสไฟฟ้าเพิ่มด้วย
และจากการที่คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานหนักก็จะทำให้คอมเพรสเซอร์แอร์เสื่อมสภาพเร็วขึ้นด้วย โดยเฉพาะคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่
ดังนั้นเราควรจะพยายามเดินท่อน้ำยาให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ควรสั้นกว่า 1 เมตร เพราะระบบของน้ำยาแอร์จะหมุนเวียนได้ไม่ดีพอ
ความยาวสำหรับการเดินท่อน้ำยาแอร์ ตามคำแนะนำส่วนใหญ่ของโรงงานผู้ผลิตแอร์ ไม่ควรเกิน 15-20 เมตร
ในแนวนอน และไม่ควรเกิน 5 เมตร ในแนวดิ่ง