เกร็ดความรู้ > แดมเปอร์(DAMPER)

แดมเปอร์(DAMPER)

 แดมเปอร์(DAMPER)

เป็นวาล์วหรือแผ่นปรับปริมาณลมในระบบท่อลมต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ปิดกั้นอากาศในระบบปรับอากาศไม่ให้ไปยังบริเวณที่ไม่มีการใช้งาน หรือเพื่อปรับปริมาณลมให้มีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมตามห้องต่างๆ อาจปรับตั้งด้วยคนหรือด้วยระบบอัตโนมัติ

แผ่นปรับลมที่ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ สามารถปรับตั้งการเปิด-ปิดของวาล์วได้จากภายในท่อ แต่แผ่นปรับลมระบบอัตโนมัติจะใช้ระบบไฟฟ้าหรือลมอัดในการควบคุมมอเตอร์ที่ควบคุมวาล์วเพื่อทำให้ปริมาณอากาศไหลผ่านตามปริมาณที่ต้องการ

 

ชนิดของแดมเปอร์ Damper

แดมเปอร์แบบใช้แรงโน้มถ่วง เคลื่อน (Gravity Damper)

กาวิติ้แดมเปอร์ คืออุปกรณ์ปรับลม โดยอาศัยแรงลม หากลมหยุดไหล ใบจะปิดด้วยตัวมันเองจากน้ำหนักถ่วง คุณลักษณะพิเศษคือ ลมจะไหลไปได้ทางเดียวที่ใบเปิดออกนั่นเอง

               

 

แดมเปอร์แบบคั่นโยก  (Volume Damper)

วอลุมแดมเปอร์ คือบานปรับปริมาณลม แบ่งเป็นชนิดคั่นโยก และชนิดพวงมาลัย (Gear Damper)

 

http://www.amfane.com/images/damper/1_VD-Flange.png         http://www.amfane.com/images/damper/Round%20Damper-Plain%20End%20Type.png

 

 

 

แดมเปอร์แบบใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน (Motorized Damper)

มอเตอร์แดมเปอร์ คือบานควบคุมปริมาณลม โดยควบคุมด้วย Motor อัตโนมัติ

 

http://www.amfane.com/images/damper/Motorized%20Damper.png          http://www.amfane.com/images/damper/round%20damper-Motorized%20Plain%20End%20Type.png