เกร็ดความรู้ > การคำนวณขนาดของเครื่องปรับอากาศ

คำนวณขนาดแอร์ที่เหมาะสมกับห้องแบบละเอียด(อย่างง่าย)


คำนวณขนาดแอร์ที่เหมาะสมกับห้องแบบละเอียด(อย่างง่าย)
.............................................................................................
ขั้นที่ 1 คำนวณขนาดห้องของคุณก่อน แค่ใส่ตัวเลข แล้วกดปุ่ม Calculate

ห้องของคุณกว้าง                   เมตร          

ห้องของคุณยาว                     เมตร

ขนาดพื้นที่ห้องของคุณ           ตารางเมตร


ขั้นที่ 2
คำนวณขนาดแอร์ที่คุณต้องการได้โดยใช้ค่าตัวคูณตามตารางที่แนะนำครับ


ขนาดห้องที่คำนวณได้             ตารางเมตร

ตัวคูณขนาดแอร์ที่คุณต้องการ  ** ใส่ค่าตัวคูณที่คุณต้องการจากตารางลงในช่อง แล้วกดปุ่ม Calculate

ค่าตัวคูณเพื่อหาขนาด บีทียูที่เหมาะสม สำหรับสภาพอากาศเมืองไทย

 
ขนาดแอร์เล็กสุด
ขนาดแอร์ที่เหมาะสม1
(สำหรับการพักผ่อน)
ขนาดแอร์ที่เหมาะสม2
(สำหรับห้องรวม ทำงาน Office)
ค่าตัวคูณ
650-700
700-900
900-1300

ขนาดแอร์ที่ตรงใจคุณที่สุด คือ  บีทียู